XXVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 30 września 2014 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XXVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem obrad była walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki”, realizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o. Ekspert wysoko ocenił wypracowane rozwiazanie i Członkowie Sieci wydali pozytywną ocenę. W związku z powyższym projekt przeszedł do kolejnej, ostatniej, fazy upowszechniania.

Dodatkowo, Członkowie Sieci zapoznali się ze stanem wdrażania Strategii Działania RST WZ na rok 2014 oraz przyjeli do realizacji Strategię na rok 2015.