aktualności

Zmiana numerów rachunków bankowych
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od 14.08.2021r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wszelkich zwrotów z tytułu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013.
Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO KL informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r.  upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL. W związku z tym, że minął...
Poziom realizacji programów - stan na 24 stycznia 2016 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.
Poziom realizacji programów - stan na 10 stycznia 2016 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.
Najnowsze dane dotyczące poziomu realizacji programów - stan na 3 stycznia 2016 r.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.
Poziom realizacji programów - stan na 6 grudnia 2015 r.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,8 mld zł.
“Wolontariat na Pomorzu Zachodnim” - Debata
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 1 grudnia 2015 r., odbyła się debata pt. "Wolontariat na Pomorzu Zachodnim", zorganizowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, której celem było pokazanie lokalnego wolontariatu, zaangażowania organizacji i instytucji państwowych w wolontariat oraz odpowiedź na pytanie dokąd zmierza wolontariat na Pomorzu Zachodnim oraz co sprawia, że studenci angażują się w wolontariat.
Nowe Centrum już działa!
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ma przyjemność poinformować o efektach projektu, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  „ RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie”, tj. uruchomieniu Centrum Informacyjno – Doradczego „MOST”.
Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie.
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 19 czerwca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w Targach Aktywnych Form Pomocy, które odbyły się w Nowym Warpnie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców i odwiedzających, chcących poznać działalność naszych regionalnych podmiotów ekonomii społecznej, takich jak spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje. Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestnicy mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami z zakresu polityki rynku...
XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W dniu 31 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XIV Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.