Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

 

 

 

Dyrektor WUP - Andrzej Przewoda

 

 

( fot. Marcin Omelańczuk )

 

Andrzej Przewoda
Wicedyrektor pionu Rynku Pracy
- Renata Błasiak-Grudzień
Wicedyrektor pionu Europejskiego Funduszu Społecznego - Agnieszka Idziniak  
Wicedyrektor w Filii WUP w Koszalinie
- Wojciech Okupski