V posiedzenie Regoinalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachoniopomorskiego

Dnia 25 sierpnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się V posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ). Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Re:start", złożonej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję
o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) akceptacji przedmiotowej strategii. Strategia wdrażania powyższego projektu była drugą zaopiniowaną przez członków sieci tematycznej, jednocześnie pierwszą strategią przyjętą bezwarunkowo przez RST WZ.