Szkolenia oraz inne wsparcie w ramach EFS

SZKOLENIA ORAZ INNE WSPARCIE W RAMACH EFS

Poniżej znajdą Państwo informacje nt. realizowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dot. możliwości uczestnictwa w poszczególnych projektach można uzyskać poprzez kontakt z instytucją realizującą dany projekt.

  • Szkolenia oraz inne wsparcie dla osób niepracujących
  • Szkolenia oraz inne wsparcie dla osób pracujących
  • Szkoła dla dorosłych
  • Szkolenia oraz inne wsparcie dla nauczycieli
  • Szkolenia dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji