IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorkiego

W dniu 1 lipca 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym i najważniejszym punktem programu było opiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn.: Uzależniony dziś - nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania, złożoną przez Stowarzyszenie Solidarni Plus. Strategia wdrażania powyższego projektu była pierwszą strategią poddaną ocenie członków sieci tematycznej w województwie zachodniopomorskim. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) warunkowej akceptacji strategii wdrażania.