EURES

Prawo do migracji pracowników gwarantuje swobodny przepływ pracowników, który obejmuje zakaz wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników pochodzących z państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz innych warunków pracy.Polscy pracodawcy mogą zatem zatrudniać osoby z krajów Unii Europejskiej, zaś polscy pracownicy mogą podjąć pracę u pracodawców z krajów Unii Europejskiej.

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla pracodawców polskich:

1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Wyszukiwarka ofert pracy  dostępna jest na Europejskim Portalu Mobilności  Zawodowej. Oferty pracy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą
Dostęp do bazy CV na europejskim portalu mobilności zawodowej odbywa się poprzez rejestrację w zakładce „Mój EURES” znajdującej się w części przeznaczonej dla pracodawców. Rejestracja na portalu umożliwia stworzenie profilu wyszukiwania i otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną lub poprzez SMS o pojawieniu się kandydatów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
Konto "Mój EURES" może założyć każda firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu.

3. Uzyskanie bieżących informacji nt wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES.
Udział w  międzynarodowych  targach pracy, które organizowane są przez sieć EURES , daje pracodawcom - również polskim - możliwość rekrutacji zagranicznych pracowników. 
Aktualna lista targów znajduje się w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą"  na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES: www.eures.europa.eu.

4. Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju EOG poprzez:  

  • zebranie CV kandydatów,
  • wstępną selekcję kandydatów,
  • pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą,
  • możliwość reprezentowania pracodawcy na zagranicznych targach pracy.

Na życzenie pracodawcy doradca EURES (z Polski lub kraju pochodzenia kandydatów do pracy) może zebrać podania o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą. Może także przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

W celu skorzystania z wymienionych usług należy zgłosić się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy.

Przed rozpoczęciem poszukiwania kandydatów do pracy z danego kraju/krajów warto:

  • zebrać informacje o rynku pracy wybranego  kraju. Informacje te są dostępne w dziale „Poznaj warunki życia i pracy” na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl,
  • przygotować projekt oferty pracy,
  • określić zasięg rozpowszechniania oferty pracy,
  • ustalić sposób zbierania aplikacji od kandydatów z zagranicy - jakie dokumenty aplikacyjne powinni kandydaci przygotować, w jakim języku i do kogo przekazywane (pracodawca lub jego reprezentant, doradca EURES).

Praktyka rekrutacyjna jest różna w krajach UE / EOG.

  • Zapraszamy do skorzystania z usług EURES !

Źródło: Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2014 r.