I posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

Dnia 27 października 2010 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się I Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji wytypowanych 22 kwietnia br. przez Podkomitet Monitorujący. Z uwagi na fakt, że było to pierwsze spotkanie inaugurujące - przedmiotem obrad były przede wszystkim kwestie organizacyjne i informacyjne. Uczestnicy spotkania głosowali za uchwaleniem Regulaminu RST WZ, nad wyborem Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego RST WZ, a także nad wyborem reprezentanta do uczestnictwa w spotkaniach Krajowej Sieci Tematycznej.

Członkowie RST  mogli zapoznać się również z istotnymi kwestiami dotyczącymi założeń i wdrażania  projektów innowacyjnych m.in. z Koncepcją funkcjonowania Sieci Tematycznych, zadaniami Krajowej Instytucji Wspomagającej, stanem wdrażania POKL w województwie zachodniopomorskim oraz aktualnościami dotyczącymi projektów złożonych w ramach niedawno zakończonych konkursów na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VII i VIII.