XXIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (WUP) odbyło się XXIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ). Spotkanie poświęcone było walidacji produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców  województwa  zachodniopomorskiego”, realizowanego przez INVESTIN Sp. z o. o. Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatora projektu innowacyjnego oraz Ekspert opiniujący produkt. Po wysłuchaniu oceny Eksperta oraz prezentacji Investin Sp. z o.o., członkowie RST podjęli uchwały w sprawie:

- pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu „Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców  województwa  zachodniopomorskiego”.

Następnie została zaprezentowana Strategia Działania Regionalnej Sieci Tematyczne Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 wszystkim Członkom Sieci, po czym odbyło się głosowanie na podstawie którego została stworzona uchwała nr 13/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. o treści: "Przyjmuje się do realizacji Strategię Działania na 2014 rok Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Wiceprzewodnicząca Sieci podziękowała wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła XXIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego.