Produkty finalne oraz strategie wdrażania projektów innowacyjnych

PRIORYTET VI

Beneficjent: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tytuł projektu: Pl - Witryna Pracy 50+ - innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy

Beneficjent: Powiat Policki
Tytuł projektu: GPS dla rodziny

Beneficjent: Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Tytuł projektu: Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+

 

PRIORYTET VII

Beneficjent: Stowarzyszenie Solidarni "Plus"
Tytuł projektu: Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania

 

Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju
Tytuł projektu: „Grajki – Pomagajki” – innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem

 

Beneficjent: Powiat Goleniowski
Tytuł projektu: Wypracowanie programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Powiecie Goleniowskim (projekt został zakończony po pierwszym etapie realizacji)

 

Beneficjent: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych
Tytuł projektu: Terapia w Piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia

 
Beneficjent: Fundacja Nauka dla Środowiska
Tytuł projektu: Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną

 

Beneficjent: Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie
Tytuł projektu: Razem przeciw razom

Beneficjent: Gmina – Miasto Koszalin / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
Tytuł projektu: Wektor zmian - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności

 
Beneficjent: Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
Tytuł projektu: PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 
PRIORYTET VIII
 
Beneficjent: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Tytuł projektu: Re:start

 
Beneficjent: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z .o.o.
Tytuł projektu: Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki


Beneficjent: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
Tytuł projektu: PI- 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia

 
Beneficjent: INVESTIN Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego

 
 Beneficjent: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 Tytuł projektu: Pl - Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX

 
Beneficjent:Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Tytuł projektu: Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw

 
Beneficjent: Fundacja ProRegio
Tytuł Projektu: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

 
PRIORYTET IX 

Beneficjent: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ICT (B)usiness to(2) (E)ducatioan czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

 
Beneficjent: Elżbieta Pilch EUROPIL
 Tytuł projektu: Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych

 
Beneficjent: EUROPIL Elżbieta Pilch
Tytuł projektu: Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego

 
Beneficjent: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Tytuł projektu: Platforma rozwoju kształcenia zawodowego