II posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

Dnia 14 grudnia 2010 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się II Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było wypracowanie wspólnej Strategii Działania na rok 2011, która zostanie przedstawiona Krajowej Instytucji Wspomagającej oraz Instytucji Zarządzającej PO KL celem akceptacji. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja nad wyborem ekspertów do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego oraz walidacji produktu finalnego. Przedstawione zostały również wyniki obrad Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursów ogłoszonych przez WUP Szczecin na projekty innowacyjne w roku 2010. Kolejne posiedzenie zaplanowano na przełom II i III kwartału 2011 roku.

Porządek obrad