Ważne linki

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE:  

Dolnośląskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
www.efs.dolnyslask.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu,
www.pokl.dwup.pl

Kujawsko-Pomorskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
www.mojregion.eu

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
www.wup.torun.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
www.ropstorun.pl

Lubelskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
www.efs.lubelskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
www.wup.lublin.pl

Lubuskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
www.efs.lubuskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
www.wup.zgora.pl

Łódzkie/ Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
www.pokl.lodzkie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
www.pokl.wup.lodz.pl

Małopolskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegom,
www.fundusze.malopolska.pl 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
www.wup-krakow.pl

Mazowieckie/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
www.mazovia.pl 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
www.wup.mazowsze.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
www.mazowia.eu

Opolskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
www.pokl.opole.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
www.pokl.opole.pl

Podkarpackie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
www.wup-rzeszow.pl

Podlaskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
www.pokl.wrotapodlasia.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
www.up.podlasie.pl

Pomorskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS,
www.wrotapomorza.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
www.wup.gdansk.pl

Śląskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
www.efs.silesia-region.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
www.efs.wup-katowice.pl

Świętokrzyskie/ Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
www.pokl.sbrr.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
www.wup.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
www.efs.warmia.mazury.pl

Instytucja Pośrednicząca II stpnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
www.up.gov.pl

Wielkopolskie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
www.efs.wup.poznan.pl