XVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 14 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: Wybierz Przyszłość - innowacyjne narzędzie wspomagające interwencję socjalną, realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) pozytywnej walidacji produktu wypracowanego w ramach projektu.
Następne posiedzenie RST WZ zaplanowane jest na pierwszą połowę marca br.