III posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa   Zachodniopomorskiego


W dniu 27 kwietnia 2011 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się III Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały dot. wyboru ekspertów do oceny Strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz uchwały w sprawie aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie nowych Członków RST WZ, którzy realizują projekty innowacyjne. Prezentowali oni aktualny stan wdrażania swoich projektów, a niektórzy przedstawili wstępne produkty finalne.

Najbliższe posiedzenie zaplanowano na przełom czerwca i lipca br., kiedy do Sekretariatu Sieci Tematycznej złożona zostanie pierwsza Strategia wdrażania projektu innowacyjnego.