Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Analiza, adaptacja i wdrażanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na Pomorzu Zachodnim Opracowanie to zawiera szczegółową analizę przygotowania i realizacji procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach. Omówione zostały grupy interesu, szczegółowe działania i relacje z grupami interesu. Istotne są planowane rezultaty, w tym przewidywane wskaźniki rezultatów. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan "PWP CSR - nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Artykuł promujący Model: "O modelu okiem praktyka - wywiad z przedsiębiorcami i pracownikami" przedstawia opinie i doświadczenia przedsiębiorców i pracowników z wdrożenia modelu w swoich firmach. Zachęca do zapoznania z zamieszczonymi w artykule opiniami pracowników dwóch firm, którzy poznali i stosowali w swoich firmach model zarządzania dialogiem społecznym. Przedsiębiorstwami tymi są firma prywatna Victoria Cymes z Wałcza oraz Miejski Zakład Komunikacji z Koszalina. Organizacje te aktywnie i w zaangażowany sposób brały udział w projekcie pn. "Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego". Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Publikacja "Oblicza koniunktury" Publikacja naukowa prezentująca rozważania i doswiadczenia zwiazane z badaniami koniunktury gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury w regionie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorski system Inteligencji Regionalnej UDA-POKL.08.02.01-32-017/11-00
Publikacja dot. badań koniunktury "Region okiem eksperta"/Wiedza dla biznesu" Zestaw komentarzy ekspertów dokumentujących i analizujących wydarzenia oraz zdarzenia gospodarcze, społeczne i ekonomiczne i ich oddziaływanie na region zachodniopomorski. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorski system Inteligencji Regionalnej UDA-POKL.08.02.01-32-017/11-00
Zachodniopomorski zegar koniunktury Internetowy mechanizm prezentujący wyniki narzedzia badawczego w zakresie koniunktury regionalnej. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorski system Inteligencji Regionalnej UDA-POKL.08.02.01-32-017/11-00
Informacyjno-komunikacyjna platforma webowa zegarbiznesu.pl ZegarBiznesu.pl to portal internetowy dedykowany regionalnemu biznesowi i jego rozwojowi. główny cel platformy, to promowanie współpracy i wsparcie transferu wiedzy pomiedzy loklnymi przedsiębiorcami, a instytucjami naukowymi w regionie zachodniopomorskim. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorski system Inteligencji Regionalnej UDA-POKL.08.02.01-32-017/11-00
Praktyczny Przewodnik po społecznej odpowiedzialności biznesu i modelu EFR Opracowanie zawiera niezbędne informacje nt. obszarów działania, wdrażania CSR oraz realizacji społecznej odpowiedzialności w przdsiębiorstwach i administracji publicznej. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan PWP CSR - nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00
Transfer dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu hiszpańskich firm z sektora ICT, spożywczyczego, metalowego i turystycznego Opracowanie zwiera szczegółową analizę tworzenia i rozwoju społecznej odpowiedzialności w czterech wybranych do projektu branżach w Hiszpani. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan PWP CSR - nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00
Analiza sytuacji problemów, potrzeb i oczekiwań z zakresu CSR wśród MŚ z sektorów spożywczego, metalowego, turystycznego i ICT na Pomorzu Zachodnim Opracowanie zawiera analizy eksperckie dotyczące wdrażania CSR na Pomorzu Zachodnim. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan PWP CSR - nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00
Metodologia wdrażania certyfikatów i rozwiązań stosowanych w ramach CSR i EFR w hiszpanskich firmach i instytucjach Opracowanie zawiera ogólne zasady tworzenia się podstaw CSR oraz wdrażania go w Hiszpani i Europie. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan PWP CSR - nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz