XX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się XX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było walidacji produktu finalnego projektu "Terapia w piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia",złożonego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Ekspert opiniująca projekt. Po wysłuchaniu oceny Ekspert oraz prezentacji Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie:

• uznania produktu finalnego projektu "Terapia w piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia" za zwalidowany.