XVIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyło się XVIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+", złożonej przez Koszalińską Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych w Koszalinie oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „ICT (B)business to(2) Education czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy", złożonej przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny w Szczecinie.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Ekspert opiniująca projekt. Po wysłuchaniu oceny Eksperta oraz prezentacji Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie:

• warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+"
• warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „ICT (B)business to(2) Education czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiąza