VI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

Dnia 9 września 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się VI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ). Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Grajki - Pomagajki - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem" złożonej przez Fundację Drabina Rozwoju oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: Wypracowanie programu Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Powiecie Goleniowskim złożonej przez Powiat Goleniowski.

W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) warunkowej akceptacji przedmiotowych strategii.