XVII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 20 marca 2013 roku odbyło się XVII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii" złożonej przez Fundację ProRegio oraz walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Wektor Zmian - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności" złożonego przez Gminę - Miasto Koszalin / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
 
Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Ekspert opiniująca projekt. Po wysłuchaniu oceny Eksperta oraz prezentacji Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie:

warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii"
oraz pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Wektor Zmian - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"N

Najbliższe posiedzenie zapowiedziano na drugą połowę kwietnia 2013 r.