XIX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 28 maja 2013 roku odbyło się XIX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Witryna pracy 50+ - innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy", złożonej przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Ekspert opiniująca projekt. Po wysłuchaniu oceny Ekspert oraz prezentacji Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie:

• warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Witryna pracy 50+ - innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy".