XII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 18 września 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego.
Spotkanie poświęcone było dwóm strategiom wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.:
• „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego", złożonej przez EUROPIL Elżbieta Pilch,
• „PI - Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX" złożonej przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.
Po wysłuchaniu opinii ekspertów oraz prezentacji strategii wdrażania, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego" oraz „ PI - Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX".
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie nowych Członów RST WZ, którzy realizują projekty innowacyjne. Prezentowali oni aktualny stan wdrażania swoich projektów, a niektórzy przedstawili wstępne produkty finalne. Dodatkowo przedstawiciel Politechniki Koszalińskiej zaprezentował projekt innowacyjny , który realizuje w ramach komponentu centralnego.
Najbliższe posiedzenie odbędzie się 22 października br.