Rezultaty PIW Equal

Rezultaty Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Poniżej przedstawiamy stworzony w portalu internetowym Krajowej Struktury Wsparcia PIW EQUAL–Katalog rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jest to baza rezultatów, stanowiąca podsumowanie procesu formułowania rezultatów przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju.Modele i osiągnięte rezultaty projektów EQUAL mogą być pomocne w konstruowaniu i realizacji projektów innowacyjnych w ramach POKL. W celu uzyskania pełnej wiedzy o rezultatach, należy skorzystać z portalu www.equal.org.pl.

Zachęcamy również do lektury wywiadów przeprowadzonych z realizatorami projektów PIW Equal w województwie zachodniopomorskim:

Wywiad z dr Justyną Osuch z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, projekt: "Telepraca - szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na ryknu pracy" 

Katalog rezultatów:

Tematy A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku otwartego dla wszystkich:

Tematy F - Wspieranie zdolności przystosowanych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystywania technologii informacyjnych i innych nowych technologii:

Tematy G - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących:

Więcej o powyższych projektach oraz o ich rezultatach i produktach można dowiedzieć się z publikacji Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (w załączniku) oraz bezpośrednio ze strony (wejdź).

Recepta na zmianę - Katalog dobrych praktyk (w załączniku)

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.