• TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

  Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z...

  28.01.2021
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Nie zwlekaj! Na zgłoszenia do Konkursu filmowego „Nakręceni EFS-em” czekamy do 18 października 2021 r.

  Filmowanie jest Twoją pasją? Nakręć nam Swoją historię z EFS-em Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
  30.08.2021
 • Tarcza Antykryzysowa 6.0 – TARCZA BRANŻOWA

  Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP (art. 15gga)
  22.01.2021
 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

  Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

  1.04.2020
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii...

  Szanowni Państwo,

  udostępniamy Państwu pierwszą z czterech części  raportu z badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy”.

  22.10.2021
 • Działanie 7.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne online - kolejna edycja

  W związku z dużym zainteresowaniem naborem wniosków w ramach konkursów nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 i RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie...
  21.10.2021
 • Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2021...

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym stanu i struktury osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021...

  19.10.2021
 • „Twoje serce w naszych rękach” – hasło nowego projektu dla osób chorujących na nowotwory

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie 23 kwietnia br. podpisał umowę na  realizację projektu pt. „Program prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 realizowany przez...
  18.10.2021