• TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

  Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z...

  28.01.2021
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Tarcza Antykryzysowa 6.0 – TARCZA BRANŻOWA

  Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP (art. 15gga)
  22.01.2021
 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

  Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

  1.04.2020
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Działanie 7.6 (K72) - Zakończenie naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na...
  3.12.2021
 • Działanie 7.6 (K71) - Zakończenie naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 22 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 27 764 797,30 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na...
  3.12.2021
 • Zachęcamy do wysłuchania podcastu "Zawód jak każdy inny - Nauczyciel"

  Zachęcamy do wysłuchania pierwszego z serii podcastów przygotowanych przez Doradców Zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. W każdym z nich, przybliżamy zawód lub pasję gości, których zaprosiliśmy do rozmowy.

  30.11.2021
 • Raport sytuacyjny - X 2021

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z październikowym numerem Raportu Sytuacyjnego w 2021 roku oraz zawartymi w nim informacjami o rynku pracy.
  29.11.2021
 • Działanie 6.8- Informacja o liczbie złożonych wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, opublikowane zostały 4 wnioski, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5.480.091,55 PLN.
  26.11.2021