• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Działanie 6.8 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 – stan na dzień 23.05.2018 r. Pobierz plik
  23.05.2018
 • Działanie 6.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków - zrealizowane

  22 maja 2018 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3. Działanie to...
  23.05.2018
 • Szczecin - Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z...

  W dniu 14 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze...
  22.05.2018
 • Przedsiębiorczość w teorii i praktyce

  Po raz kolejny w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie, odbyły się bezpłatne warsztaty dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych mechanizmów rynkowych, przedsiębiorczości oraz prowadzenia biznesu. W...

  22.05.2018
 • Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

  Dnia 13 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  22.05.2018
 • Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w...

  Dnia 7 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  18.05.2018
 • Działanie 6.6 – aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.6 RPO WZ (RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 18.05.2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.6, wersja 1.1 z dnia 08.05.2018 r.
  18.05.2018