• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez BGK w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – znamy laureatów!

  18 października w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie miała miejsce uroczysta Gala wieńcząca konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018”. Wydarzenie stworzyło szansę na wyróżnienie i nagrodzenie tych, którzy szczególnie angażują się...
  19.10.2018
 • Działanie 8.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  W dniu 18 października 2018r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego...
  19.10.2018
 • Koszalin – Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach...

  W dniach 12-13.11.2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS...
  19.10.2018
 • Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych...

  W dniach 08-09.11.2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS...
  19.10.2018
 • Szczecin – Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  Dnia 05.11.2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  19.10.2018
 • "Nie jestem na sprzedaż" - XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

  Z okazji „XI Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi  - 18 października 2018” Doradcy EURES z WUP w Szczecinie uczestniczyli w zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie spotkaniu z młodzieżą poświęconym problematyce handlu ludźmi.
  19.10.2018
 • Zaproszenie na bezpłatne warsztaty!

  Zachęcamy do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH warsztatów, na które zapraszają doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie.

  19.10.2018
 • Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w II kw. 2018 r.

  16.10.2018