• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Targi Przedsiębiorczości Gryfino 2019

  Wszyscy, którzy chcieli nawiązać kontakty biznesowe, poinformować o swojej działalności i ofercie handlowo-usługowej mieli okazję zrobić to na Międzynarodowych Targach Przedsiębiorczości, które w sobotni słoneczny dzień odbywały się na gryfińskim...
  17.09.2019
 • Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2019...

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w pierwszym półroczu 2019 roku

  16.09.2019
 • Szkolenie "Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020"...

  10 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do...
  13.09.2019
 • Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowa...
  11.09.2019
 • Zakończenie kolejnego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  10 września 2019 r. zakończył się kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  11.09.2019
 • Działanie 8.6 - Zaktualizowany harmonogram oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych...
  6.09.2019
 • Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - sierpień 2019

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

  4.09.2019
 • Działanie 8.10 - Zakończenie naboru wniosków

  W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19, w terminie naboru tj. od 31.07.2019 r. do 02.09.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 19 wniosków o wnioskowanej wartości...
  3.09.2019