• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY !!! Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie!

  Zauważyłeś, jak zmienia się nasze województwo dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Widzisz zmiany jakie zachodzą we wspieranych obszarach tj. rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja – Jeśli tak, to jest to konkurs...
  30.09.2019
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 8.8 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  5 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących...
  15.11.2019
 • Działanie 8.8 - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

  Ogłoszenie konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia...
  15.11.2019
 • Działanie 8.7 - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

  Dnia 15 listopada 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ...
  15.11.2019
 • Konkurs fotograficzny Europejski fundusz społeczny w twoim obiektywie! – WYNIKI!

  30 września 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs pn. Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie! Pula nagród wyniosła aż 9 000 złotych! Prace konkursowe można było nadsyłać do 31 października 2019 r. Udział w konkursie...
  13.11.2019
 • Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

  Dnia 8 listopada w Koszalinie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”, który...
  8.11.2019
 • Listopad 2019 - bezpłatne warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

  7.11.2019
 • Działanie 7.5 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

  Dnia 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.
  7.11.2019