• Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  21.03.2017
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Aktualnie oferowane wsparcie przez projekty unijne

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia aktualną ofertę unijnych projektów i informacji gdzie można zwrócić się żeby z nich skorzystać i podnieść swoje kwalifikacje lub dofinansować własny biznes.  ...
  26.05.2017
 • Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  W dniu 24 maja 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące  naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym...
  26.05.2017
 • Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

  W dniu 23 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ ...
  26.05.2017
 • VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

  W dniu 24 maja br. odbył się  VIII Szczeciński Dzień  Przedsiębiorczości, który został zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie i który odbył się w jego  siedzibie.  
  25.05.2017
 • Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu...
  24.05.2017
 • Poddziałanie 1.1.2 - Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych

  Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych  w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...
  23.05.2017
 • Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 oraz Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 - Spotkanie Dyrektorów PUP na temat wdrażania...

  W dniu 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. omówienia bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy,...
  22.05.2017