• Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  21.03.2017
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Działania 7.1 - Korekta listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr...

  W związku z koniecznością wprowadzenia korekty dotyczącej numeracji wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej....
  20.07.2017
 • Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej...

  Dnia 17 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do...
  19.07.2017
 • Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -...

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 5 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego...
  18.07.2017
 • Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego...
  14.07.2017
 • Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...
  14.07.2017
 • Działanie 8.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

  W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach...
  14.07.2017
 • Działanie 7.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr...

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Plik do pobrania...
  13.07.2017