• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania...
  21.02.2018
 • Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych...

  W dniach 19-20.08.2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS...
  17.07.2019
 • Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  17.07.2019
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku - Raport roczny

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem badania Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku

  12.07.2019
 • Działanie 7.3 - Ogólne zasady udzielania wsparcia - wersja 1.4

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym wersję 1.4 dokumentu pn. Ogólne zasady udzielania...
  10.07.2019
 • Działanie 8.10 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie

  9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.10 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich...
  9.07.2019
 • Działanie 7.3 - Spotkanie informacyjne w Szczecinie - zrealizowane

  4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji...
  5.07.2019
 • Informacja o kolejnym naborze do projektu "Zachodniopomorskie Małe Skarby"

  5.07.2019
 • Spotkanie dotyczące niskooprocentowanych pożyczek

  16 lipca br. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dotyczące niskooprocentowanych pożyczek, oferowanych w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 Regionalnego...
  5.07.2019