• Działanie 6.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

  30.08.2016
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

  30.08.2016
 • Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

  30.08.2016
 • Działania 7.2 Zaproszenie na spotkania informacyjne

  7 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 9 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru...
  19.08.2016
 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” dla Działań 6.7 i 8.9 RPO WZ...

   9 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane wyłącznie do instytucji, które wykazane są naliście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektóww ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia...
  19.08.2016
 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

  8 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane wyłącznie do instytucji, które wykazane są naliście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektóww ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji...
  19.08.2016
 • Podpisane umów o świadczenie działań wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim

  10 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,...
  11.08.2016