• Ogólnopolski Tydzień Kariery 17-21 października 2016 r.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza 17-21 października 2016 r. do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź autorem własnej kariery".

    19.09.2016
  • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

    Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
    30.06.2016