• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 7.7 - Spotkanie informacyjne w Koszalinie

  16.01.2019
 • Działanie 7.7 - Spotkanie informacyjne w Szczecinie

  W dniu 11 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 typ 1. : Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z...
  14.01.2019
 • Działanie 6.5 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wnioskówpod kątem braków w zakresie warunków formalnychw ramach konkursunrRPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18, Działania 6.5Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod...
  14.01.2019
 • Barometr zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy Państwu kolejne zestawienie dotyczące prognozowanego zapotrzebowania na zawody na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego.

  11.01.2019
 • Działanie 7.6 aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż z uwagi na błąd techniczny zaktualizowany został załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian....
  11.01.2019
 • Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
  8.01.2019
 • Działanie 7.3 - Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej

   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu dzisiejszym udostępnia  Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię...
  8.01.2019
 • Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - grudzień 2018

  7.01.2019