• Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo,

  W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

  25.05.2018
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła uchwały w trybie obiegowym

  14.08.2018
 • Szkolenie „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane...

  Dnia 13 sierpnia 2018 r. w sali Filii  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
  14.08.2018
 • Dokumenty aplikacyjne – tylko profesjonalne!

  Dokumenty aplikacyjne to zazwyczaj pierwsza okazja do przedstawienia swojej kandydatury przyszłemu pracodawcy.

  14.08.2018
 • Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  Dnia 30.08.2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  13.08.2018
 • Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  Dnia 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  13.08.2018
 • Działanie 6.6 - Lista decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych decyzji o dofinansowaniu w ramach naboru RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18 – stan na dzień 29.06.2018 r. Pobierz plik
  13.08.2018
 • Rozmowa kwalifikacyjna? Oczywiście bez stresu!

  Sezon wakacyjno - urlopowy w pełni, jednak nasze Centrum nie zwalnia tempa!

  3.08.2018