• Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 - aktualizacja Regulaminu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania...
  30.11.2015
 • Praca wakacyjna dla polskich studentów w Niemczech.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór kandydatów do pracy wakacyjnej w Niemczech. Oferta skierowana jest do polskich studentów.

  30.11.2015
 • Spotkanie w Gryficach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
  27.11.2015
 • Szkolenie z wniosku o płatność SL 2014 w ramach PO WER

  W dniu 25 listopada br. w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyły się szkolenia pt.: „Wniosek o płatność w ramach SL 2014” dla powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie dla subregionu...
  27.11.2015
 • IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020

  W dniu 19 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  27.11.2015
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój - plany na 2016 rok

  Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na 2016 rok, co pozwoli na uruchomienie kolejnych naborów wniosków już od stycznia. Szóste posiedzenie Komitetu, któremu przewodniczył Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego...
  27.11.2015
 • Podmiotem jest człowiek

  Coraz większy nacisk będziemy kładli na mierzalne efekty projektów – powiedział w wywiadzie udzielonym dla Biuletynu Informacyjnego RPO WZ ANDRZEJ PRZEWODA, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
  20.11.2015
 • Poszukiwacze wymarzonej pracy

  Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
  16.11.2015