• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY !!! Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie!

  Zauważyłeś, jak zmienia się nasze województwo dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Widzisz zmiany jakie zachodzą we wspieranych obszarach tj. rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja – Jeśli tak, to jest to konkurs...
  30.09.2019
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Informacja po szkoleniu w Koszalinie

  15 października 2019 r. w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  odbyło się szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”   Szkolenie w formie warsztatów...
  18.10.2019
 • Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

  18 października 2019 r., w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane będzie w trybie...
  18.10.2019
 • Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie

  16 października 2019 r., w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane...
  17.10.2019
 • Raport z badania "Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół...

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania przeprowadzonego przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w lipcu i sierpniu 2019 r., dotyczącego oczekiwań zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

  ...
  16.10.2019
 • Szczecin - Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  16.10.2019
 • "Dzień Seniora" w Koszalinie z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum...

  "Zdrowi, bezpieczni, aktywni" - pod takim hasłem 10 października 2019 r. w Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbyła się tegoroczna edycja "Dnia Seniora", której organizatorem był koszaliński Oddział ZUS.

  15.10.2019
 • Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla...
  15.10.2019