• Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w...
  31.07.2015
 • Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu...

  Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów...
  31.07.2015
 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I,...

  23.07.2015
 • Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  17.07.2015
 • Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  16.07.2015
 • Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  14.07.2015
 • PO WER - Nabór kandydatów na ekspertów skierowany wyłącznie do ekspertów powołanych w dziedzinie „zatrudnienie”...

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie - Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w województwie zachodniopomorskim, w ramach Osi I Działania 1.2, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na...
  9.07.2015
 • Podręcznik Beneficjenta SL2014

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło Podręcznik Beneficjenta SL2014 (wer. 1.0), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego...
  7.07.2015