• UWAGA!

  Szanowni Państwo,

   

  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

  16.03.2020
 • Informacja

  W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachęcamy do elektronicznej formy kontaktu z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

  Wszelkie dokumenty dot. „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” (np. wnioski o refundacje lub uzupełnienie...

  11.03.2020
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

  17 marca 2020 Komisja wydała decyzję zatwierdzającą zmiany w Programie Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Część z tych zmian posłuży walce z pandemią. Szykujemy już kolejne zmiany, pozwalające na szybkie przekierowanie...
  27.03.2020
 • WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało informację dotyczącą wsparcia skierowanego do przedsiębiorców

  26.03.2020
 • Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w lutym 2020r.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy

  25.03.2020
 • Działanie 8.6 - Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

  W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...
  25.03.2020
 • Ważna informacja dla osób uczestniczących w rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby” w dniach 03.03...

  Aktualizacja Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  23.03.2020
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w II półroczu 2019 roku - Informacja...

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym

  zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim

  23.03.2020