• Zaproszenie na szkolenie dnia 17 października 2016r. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA”

  Dnia 17 października 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  29.09.2016
 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA”

  Dnia 13 października 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  28.09.2016
 • Poddziałanie 1.2.2 PO WER. Nabór wniosków.

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2
  28.09.2016
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego...
  27.09.2016
 • Szkolenie z programu „Szukam pracy”

  Centrum Metodyczne Wydziału Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowało szkolenie pn. „Szukam...

  27.09.2016
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 17-21 października 2016 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza 17-21 października 2016 r. do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź autorem własnej kariery".

  19.09.2016
 • XVI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej

  Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zaprasza na szkolenie pn. "Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wg standardu europejskiego EUROPASS".

  27.09.2016