• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  12.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Wskaźnik zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim - II kwartał 2017 r.

  13.12.2017
 • Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy”

  We współczesnym świecie, większość ofert pracy publikowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu. Za pośrednictwem portali internetowych, stron pracodawców lub aplikacji na smartfonach.

  12.12.2017
 • Konferencja - podsumowanie działań ZIT KKBOF w 2017 roku

  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania rozwoju regionów. Nie funkcjonował on w trakcie poprzednich okresów programowania unijnego. Działania i projektyrealizowane w ramach ZIT mają przyczynić się do rozwoju obszarów miejskich. Za pomocą tej koncepcji Komisja...
  8.12.2017
 • Bezrobotne kobiety w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r....

  7.12.2017
 • Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014 - 2020

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego...
  6.12.2017
 • Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” 4.12.2017r.

  Dnia 4 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego...
  5.12.2017
 • VIII Gminne Targi Pracy i Edukacji w Dobrej

  22 listopada 2017 r. doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej uczestniczył w Gminnych Targach Pracy w Dobrej, zorganizowanych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i Wójta Gminy Dobra.

  1.12.2017