• Targi Pracy w Świnoujściu

  10.02.2016
 • Działanie 6.5 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach...

  9.02.2016
 • Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Dnia 16 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w...
  5.02.2016
 • Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 -Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Dnia 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 22 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
  5.02.2016
 • Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 - aktualizacja Regulaminu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii...
  4.02.2016
 • Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową...
  4.02.2016
 • Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 aktualizacja Regulaminu.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania...
  4.02.2016
 • Działanie 8.10 - Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach RPO WZ 2014-2020

  Dnia 9 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 11 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
  2.02.2016