Generator Wniosków Płatniczych

GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) to narzędzie służące do przygotowywania przez beneficjentów wniosków o płatność, które umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i sprawdzaniu poprawności wniosku o płatność.

Jak korzystać z Generatora Wniosków Płatniczych?

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją:

  • Sporządź wniosek o płatność (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków)
  • Dokonaj walidacji przyciskiem „Sprawdź"
  • Zapisz dane do pliku XML
  • Wydrukuj wniosek o płatność za pomocą przycisku „Drukuj"
  • Porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną
  • Wersję elektroniczną w pliku XML razem z wersją papierową dostarcz do instytucji, która zgodnie z umową o dofinansowanie projektu rozlicza Twój projekt

Poruszanie się po aplikacji

Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na części takie jak: Projekt, Beneficjent, Finanse, Harmonogram, Informacje, Załączniki, Suma kontrolna, Instytucje Pośredniczące. Poruszanie się po poszczególnych częściach Generatora odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz".

Generator Wniosków Płatniczych dostępny na stronie