XIV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 26 listopada 2012 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XIV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z głównych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „GPS dla rodziny", którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Po wysłuchaniu opinii Eksperta oraz prezentacji projektodawcy, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie warunkowej akceptacji strategii wdrażania przedmiotowego projektu.
Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja nt. działań podjętych przez RST WZ w mijającym - 2012 roku oraz plany na zbliżający się rok. Następnie odbyła się dyskusja nad kształtem Strategii Działania Sieci na rok 2013 oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie.
Dodatkowo, w ramach upowszechniania projektów innowacyjnych oraz próby ich klastrowania, przedstawiciel projektu innowacyjnego realizowanego w województwie dolnośląskim podzielił się swoimi doświadczeniami z Członkami Sieci.
Najbliższe posiedzenie zaplanowano na 19-20 grudnia br.