IX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 6 grudnia 2011 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się IX Pos iedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Głównym punktem posiedzenia była dyskusja nad kształtem Strategii Działania Sieci na rok 2012 oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie. Podczas posiedzenia przedstawiono również zmiany w Regulaminie funkcjonowania Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji przedmiotowego dokumentu. Omówiono również działania podjęte przez RST WZ w mijającym - 2011 roku oraz zaprezentowano wyniki obrad Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursów ogłoszonych przez WUP Szczecin na projekty innowacyjne w roku 2011 r.