Statystyki, badania i analizy

Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie:

Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.): Art.1, Art.18, Art.31 oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.): Art. 8 ust. 1 pkt 3

realizuje i publikuje:

Statystyki o rynku pracy w województwie, powiatach i gminach.
Analizy poświęcone zjawisku bezrobocia w województwie.
Badanie  monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.