Statystyki, badania i analizy

Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie:

Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej: Art.1, Art.18, oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przepisami wykonawczymi: Art. 8 ust. 1 pkt 3

realizuje i publikuje:

Statystyki o rynku pracy w województwie, powiatach i gminach.
Analizy poświęcone zjawisku bezrobocia w województwie.
Badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.