XXII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 8 listopada 2013 roku odbyło się XXI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było walidacji trzech produktów finalnych wypracowanych w ramach projektów:

-  „Razem Przeciw Razom”, realizowanego przez Powiat Świdwiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie;

- „PI: Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw”, realizowanego przez Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki;

- „GPS dla rodziny”, realizowanego przez Powiat Policki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Eksperci opiniujący produkty. Po wysłuchaniu ocen Ekspertów oraz prezentacjach Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwały w sprawie:
- uznania produktu finalnego projektu „Razem Przeciw Razom” za walidowany;

- uznania produktu finalnego projektu PI: Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw” za walidowany;

- uznania produktu finalnego projektu „GPS dla rodziny” za walidowany.