XXVII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 05.02.2015 r. odbyło się XXVII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było walidacji trzech produktów finalnych wypracowanych w ramach projektów:

- „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”, realizowanego przez Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie;

- „ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy”, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.;

- „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych”, realizowanego przez EUROPIL Elżbieta Pilch.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Eksperci opiniujący produkty. Po wysłuchaniu ocen Ekspertów oraz prezentacjach Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwały w sprawie:


- uznania produktu finalnego projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego” za zwalidowany;

- uznania produktu finalnego projektu „ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy”, za zwalidowany;

- uznania produktu finalnego projektu „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych” za zwalidowany.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.