X posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 31 maja 2012 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się X posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały dot. wyboru ekspertów celem dokonania walidacji produktów finalnych oraz uchwały w sprawie aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie nowych Członków RST WZ, którzy realizują projekty innowacyjne. Prezentowali oni aktualny stan wdrażania swoich projektów, a niektórzy przedstawili wstępne produkty finalne.
Najbliższe posiedzenie zaplanowano na przełom czerwca i lipca br., kiedy do Sekretariatu Sieci Tematycznej złożony zostanie pierwszy produkt finalny w ramach projektu innowacyjnego.