Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w II kw. 2018 r.

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w II kw. 2018 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w II kw. 2018 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda
Działanie 6.5 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Działanie 6.5 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.5 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki
Działanie 7.6 (typ 2) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Działanie 7.6 (typ 2) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 (typ 2) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 16 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.   Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.  
Działanie 6.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 6.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.  
Zapraszamy na webinarium „ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – JAK PRAWIDŁOWO WYŁONIĆ WYKONAWCĘ”

Zapraszamy na webinarium „ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – JAK PRAWIDŁOWO WYŁONIĆ WYKONAWCĘ”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy na webinarium „ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – JAK PRAWIDŁOWO WYŁONIĆ WYKONAWCĘ”

Dodano przez: Daniel Sawicki

Noc szkoleń w Koszalinie - zapraszamy do gry

Noc szkoleń w Koszalinie - zapraszamy do gry

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Noc szkoleń w Koszalinie - zapraszamy do gry

Dodano przez: Jolanta Gałązka

"Chłopska Szkoła Biznesu" - ekonomiczna gra planszowa.

Miejsce: Politechnika Koszalińska

Termin: 17 października 2018 r., godz.: 17:30

Działanie 8.3 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 8.3 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.3 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2018 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Pobierz plik  
Działanie 7.1 - Ponowne wezwanie w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Działanie 7.1 - Ponowne wezwanie w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 - Ponowne wezwanie w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał OPS i PCPR z woj. zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2. Nabór trwał będzie od dnia 15.10.2018 r....
Działanie 7.3 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Działanie 7.3 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.3 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik

Modyfikacja formularza „Wniosek o refundację”

Małe Skarby | Aktualności | Modyfikacja formularza „Wniosek o refundację”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

 Ważna informacja dla Uczestników projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”