Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.6 (typ 2) - Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

Działanie 7.6 (typ 2) - Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 (typ 2) - Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6, typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.  Pobierz plik   Zaktualizowano punkt 1 Listy - Zgodność z celem szczeg...

Wyniki trzeciej rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Małe Skarby | Aktualności | Wyniki trzeciej rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Informacja o dniu wolnym od pracy

Aktualności WUP | Informacja o dniu wolnym od pracy

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2018 r. informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd będzie nieczynny. Wyznaczonym dodatkowym dniem pracy będzie dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota).

Działanie 7.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18  dla Działania 7.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w...
Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Daniel Sawicki
6 grudnia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania  6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalnoś...
Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie

Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 4 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 6.8 typ 1 (Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgł...

Zakończenie III naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Małe Skarby | Aktualności | Zakończenie III naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

5 grudnia 2018 r. zakończył się III nabór wniosków do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2018

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2018

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2018

Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Barometr zawodów 2019

Barometr zawodów 2019

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Barometr zawodów 2019

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prognozowanego zapotrzebowania na zawody w woj. zachodniopomorskim na rok 2019 (na podstawie badania „Barometr zawodów”).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.

Dodano przez: Kamila Dunaj