Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła uchwały w trybie obiegowym

Urząd | Wojewódzka Rada Rynku Pracy | Aktualności | Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła uchwały w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień
Szkolenie „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Szkolenie „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 13 sierpnia 2018 r. w sali Filii  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
Dokumenty aplikacyjne – tylko profesjonalne!

Dokumenty aplikacyjne – tylko profesjonalne!

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Dokumenty aplikacyjne – tylko profesjonalne!

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Dokumenty aplikacyjne to zazwyczaj pierwsza okazja do przedstawienia swojej kandydatury przyszłemu pracodawcy.

Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 30.08.2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 6.6 - Lista decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych

Działanie 6.6 - Lista decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.6 - Lista decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych decyzji o dofinansowaniu w ramach naboru RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18 – stan na dzień 29.06.2018 r. Pobierz plik
Rozmowa kwalifikacyjna? Oczywiście bez stresu!

Rozmowa kwalifikacyjna? Oczywiście bez stresu!

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Rozmowa kwalifikacyjna? Oczywiście bez stresu!

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Sezon wakacyjno - urlopowy w pełni, jednak nasze Centrum nie zwalnia tempa!

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - lipiec 2018

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - lipiec 2018

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - lipiec 2018

Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Działanie 8.6 - Lista projektów  wybranych do dofinansowania

Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w...
Działanie 7.3 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 7.3 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.3 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Ponadto opublikowane zostają Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 (wersja 1.2) – z...