Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.0...
Informacja po szkoleniu w Koszalinie

Informacja po szkoleniu w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Informacja po szkoleniu w Koszalinie

Dodano przez: Daniel Sawicki
15 października 2019 r. w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  odbyło się szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew...
Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Daniel Sawicki
18 października 2019 r., w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Konkurs nastawiony jest na projekty ukierunkowane na tworzenie miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istnieją...
Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak
16 października 2019 r., w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Raport z badania “Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych”

Raport z badania "Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych"

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport z badania "Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych"

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania przeprowadzonego przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w lipcu i sierpniu 2019 r., dotyczącego oczekiwań zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Szczecin  - Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Szczecin - Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szczecin - Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.  
“Dzień Seniora” w Koszalinie z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

"Dzień Seniora" w Koszalinie z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | "Dzień Seniora" w Koszalinie z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Alina Ziółkowska

"Zdrowi, bezpieczni, aktywni" - pod takim hasłem 10 października 2019 r. w Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbyła się tegoroczna edycja "Dnia Seniora", której organizatorem był koszaliński Oddział ZUS.

Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy

Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19. Zaktualizowano opis punktu 6 Listy - Zgodność wsparcia, podpunkt 3.
Drogie Panie! Badajmy się!

Drogie Panie! Badajmy się!

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Drogie Panie! Badajmy się!

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Nowotwór piersi. Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była ona dostępna w najdalszych zakątkach naszego Wojew...
„Silversi gotowi na zmiany – autorefleksja nad życiem” – warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

„Silversi gotowi na zmiany – autorefleksja nad życiem” – warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | „Silversi gotowi na zmiany – autorefleksja nad życiem” – warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Informacja o nowych warsztatach, dedykowanych osobom w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, które odbędą się 14 litopada 2019 r. w godz. 10:00 - 13:00 w CIiPKZ w Koszalinie.