Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2021r.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2021r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2021r.

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Dodano przez: Kamila Dunaj

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w województwie zachodniopomorskim.

Działanie 7.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Działanie 7.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 dla Działania 7.7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...

Działanie 7.7 (N06) - Informacja o zakończeniu naboru

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (N06) - Informacja o zakończeniu naboru

Dodano przez: Daniel Sawicki
Zapisz się na bezpłatne warsztaty online „Podłącz się do kreatywności”

Zapisz się na bezpłatne warsztaty online „Podłącz się do kreatywności”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zapisz się na bezpłatne warsztaty online „Podłącz się do kreatywności”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Czy kreatywność i twórczość to wartości dostępne jedynie dla wybranych? Uczestnicząc w warsztatach online - wspólnie poszukamy odpowiedzi.

Informacja z posiedzenia WRRP z dnia 11 lutego 2021 r.

Urząd | Wojewódzka Rada Rynku Pracy | Aktualności | Informacja z posiedzenia WRRP z dnia 11 lutego 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

11 lutego 2021 r. w odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół. Zaopiniowali także pozytywnie wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracownik...

Poddziałanie 1.2.1. - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Poddziałanie 1.2.1. - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1. - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowymw ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.   Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji.   Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2021 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us).   Osoby zainteresowane prosimy...
Działanie 7.7 (K68) - Zakończenie naboru wniosków

Działanie 7.7 (K68) - Zakończenie naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (K68) - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 5 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 8 230 213,17 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godz. 15:00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 15.02.2021 r.
Nabór do służby w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

Nabór do służby w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Nabór do służby w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza?

Oswój bestię! Czyli zarządzaj swoim stresem. Bezpłatny webinar.

Oswój bestię! Czyli zarządzaj swoim stresem. Bezpłatny webinar.

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Oswój bestię! Czyli zarządzaj swoim stresem. Bezpłatny webinar.

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Stres -> wielka nieokiełznana bestia, czy mała bestyjka? Niezależnie z jaką potworą się zmagasz ten webinar jest dla Ciebie!!