Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.0...
Działanie 8.8 - Zakończenie naboru wniosków

Działanie 8.8 - Zakończenie naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.8 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, w terminie naboru tj. od 19.12.2019 r. do 24.01.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 2 wnioski o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 7 341 775,28  PLN.
Działanie 8.7 - Zakończenie naboru wniosków

Działanie 8.7 - Zakończenie naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.7 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, w terminie naboru tj. od 19.12.2019 r. do 24.01.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 9 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 8 691 973,57 PLN.
Działanie 7.1 - Aktualizacja harmonogramu oceny

Działanie 7.1 - Aktualizacja harmonogramu oceny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 - Aktualizacja harmonogramu oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 nadal trwają. Ponadto, WUP w Szczecinie...
Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 31 stycznia 2020 r. Pobierz plik  
Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w...

Wybierz dojrzale - Bezpłatne konsultacje dla młodzieży z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w lutym 2020 r.

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Wybierz dojrzale - Bezpłatne konsultacje dla młodzieży z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w lutym 2020 r.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

4 lutego 2020. w godzinach: 14:00 – 16:30 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zapraszają młodzież kończącą szkoły na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym do Biblioteki w Koszalinie, pl. Polonii 1.

Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2020 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 w wersji 1.1 z dnia 17.01.2020 r.   Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione wtabeli Rejestr zmian.   Zmienie uległy również załączniki do Regulaminu konkursu nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020oraz nr 7.18 Wzó...
Stopa Bezrobocia (BAEL) III Q 2019 R.

Stopa Bezrobocia (BAEL) III Q 2019 R.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Stopa Bezrobocia (BAEL) III Q 2019 R.

Dodano przez: Andrzej Świeboda
Startuj i działaj 50+ Bezpłatne zajęcia komputerowe

Startuj i działaj 50+ Bezpłatne zajęcia komputerowe

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Startuj i działaj 50+ Bezpłatne zajęcia komputerowe

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić osoby w wieku 50+, na dwudniowe bezpłatne zajęcia komputerowe.