Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Aktualnie oferowane wsparcie przez projekty unijne

Aktualnie oferowane wsparcie przez projekty unijne

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Aktualnie oferowane wsparcie przez projekty unijne

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia aktualną ofertę unijnych projektów i informacji gdzie można zwrócić się żeby z nich skorzystać i podnieść swoje kwalifikacje lub dofinansować własny biznes.   https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/jak-mlodzi-moga-korzystac-z-funduszy-unijnych/ https://www.facebook.com/FunduszeUE/
Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 24 maja 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące  naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ  2014-2020 – Konkursy nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 (typy projektu 1,3) oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 (typ projektu 2).  
Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 23 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ  2014-2020 – Konkursy nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 (typy projektu 1,3) oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 (typ projektu 2).  
VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 24 maja br. odbył się  VIII Szczeciński Dzień  Przedsiębiorczości, który został zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie i który odbył się w jego  siedzibie.  
Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od oceny strategicznej.
Poddziałanie 1.1.2 - Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych

Poddziałanie 1.1.2 - Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.1.2 - Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Alicja Giszczak
Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych  w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Pobierz plik: Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych
Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 oraz Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 - Spotkanie Dyrektorów PUP na temat wdrażania projektów pozakonkursowych

Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 oraz Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 - Spotkanie Dyrektorów PUP na temat wdrażania projektów pozakonkursowych

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 oraz Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 - Spotkanie Dyrektorów PUP na temat wdrażania projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. omówienia bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Zakończenie IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Ankieta dla beneficjentów

Zakończenie IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Ankieta dla beneficjentów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zakończenie IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Ankieta dla beneficjentów

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie przypomina beneficjentom uczestniczącym w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbywającej się w dniach w 18-21 maja 2017 r., o obowiązku wypełnienia ankiety po zakończeniu DOFE.  
Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17. Pobierz plik
Poddziałanie 1.2.2 PO WER - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Poddziałanie 1.2.2 PO WER - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.2 PO WER - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach oceny wniosku po procedurze odwoławczej dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-001/16, projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów. Pobierz plik