Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Konferencja „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego” – Westpomeranian Greenfield 2017

Konferencja „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego” – Westpomeranian Greenfield 2017

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Konferencja „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego” – Westpomeranian Greenfield 2017

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 13 września 2017 r., na polu golfowym „Modry las” w Choszcznie odbyła się konferencja Westpomeranian Greenfield - „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego”. Wydarzenie to było  skierowane zarówno do tych przedsiębiorców, którzy już działają na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak i do tych, którzy dopiero chcieliby poznać jego potencjał oraz sprawdzić, jakie korzyści płyną z ulokowania biznesu właśnie na...
Działanie 7.6 Typ 2 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Działanie 7.6 Typ 2 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 Typ 2 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
Działanie 8.6 - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu  nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Działanie 8.6 - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.   Ponadto, w związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17Wojewódzki Urząd Pracy w Szczeciniezamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów....
Działanie 7.1 Typ 1 - Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Działanie 7.1 Typ 1 - Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 Typ 1 - Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 typ 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program...
Działanie 8.2 - Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane  do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Działanie 8.2 - Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.2 - Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną po ocenie w ramach procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej.   Pobierz plik: Lista rankingowa Lista członków KOP
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki
Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane

Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniach 18-19 września 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę
Działanie 8.1 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Działanie 8.1 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 18 września 2017 r. Pobierz plik

Targi Pracodawców 2017

Dla instytucji | Kształcenie ustawiczne i zawodowe | Zachodniopomorska platforma kształcenia ustawicznego i zawodowego | Wydarzenia | Targi Pracodawców 2017

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz