Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

VI edycja Giełdy Pracy

VI edycja Giełdy Pracy

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | VI edycja Giełdy Pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki
Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 14 listopada br. w siedzibie  Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Informacja po szkoleniu zrealizowanym 13.11.2017r.

Informacja po szkoleniu zrealizowanym 13.11.2017r.

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Informacja po szkoleniu zrealizowanym 13.11.2017r.

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 13 listopada 2017 r. w sali Medioteki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane...
Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” 14.11.2017 r. - zrealizowane

Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” 14.11.2017 r. - zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” 14.11.2017 r. - zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 14 listopada 2017 r. w sali Medioteki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.
Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja

Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinach:   Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3, Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracownikó...
Szkolenie ze stosowania „Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK)”

Szkolenie ze stosowania „Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK)”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Szkolenie ze stosowania „Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK)”

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drugiej edycji umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizował szkolenie ze stosowania  „Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK)”

„Młode mamy - do pracy wracamy!”.

„Młode mamy - do pracy wracamy!”.

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | „Młode mamy - do pracy wracamy!”.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Zapraszamy młode mamy - cykl nowych warsztatów CIiPKZ Koszalin dla młodych matek.

Działanie 8.10 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Działanie 8.10 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 15 listopada 2017 r. Pobierz plik
Działanie 6.8  – Aktualizacja Regulaminu konkursu, nr konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu, nr konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu, nr konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.8 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.2 z dnia 10.11.2017 r.   UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 4.5 oraz 5.3.   Aktualizacja dotyczy zmian technicznych i doprecyzowania zapisów w Regulaminie konkursu.   Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.   Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie. ...
Bezrobotni niepełnosprawni w woj. zachodniopomorskim - stan na koniec I półrocza 2017r.

Bezrobotni niepełnosprawni w woj. zachodniopomorskim - stan na koniec I półrocza 2017r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Bezrobotni niepełnosprawni w woj. zachodniopomorskim - stan na koniec I półrocza 2017r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda