Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 5 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1  - Nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1.  
Koszalin – Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach PO WER 2014-2020

Koszalin – Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach PO WER 2014-2020

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Koszalin – Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach PO WER 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 4 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Koszalin -  spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Koszalin - spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Koszalin - spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat zasad zatrudniania cudzoziemców. Do udziału w roli prelegentów zaproszono przedstawicieli Placówki Oddziału Morskiego Straży Granicznej w Kołobrzegu, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 11 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 17 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020 , Poddział...
Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” zrealizowane

Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” zrealizowane

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
Spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie we współpracy z Placówką Straży Granicznej w Szczecinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat zasadach zatrudniania cudzoziemców.

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 28-29 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”

Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 27 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Dodano przez: Kamila Dunaj