Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.0...
Uroczyste wręczenie nagród w konkurs fotograficzny Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie

Uroczyste wręczenie nagród w konkurs fotograficzny Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Uroczyste wręczenie nagród w konkurs fotograficzny Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie

Dodano przez: Alicja Giszczak
Kameralna sala, mały „wernisaż”, przyjazna atmosfera – właśnie w takich okolicznościach 12 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród nagrodzonym w konkursie fotograficznym „Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie”.  
Żłobek „Zając Borówka” – bezpieczny i nowoczesny

Żłobek „Zając Borówka” – bezpieczny i nowoczesny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Żłobek „Zając Borówka” – bezpieczny i nowoczesny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W czwartek, 12 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Żłobka „Zając Borówka” zlokalizowanego na os. Wrzosowe Wzgórza przy ulicy Bronisława Sobola 2A w Szczecinie. Bezpieczny i nowoczesny żłobek został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3. Okoliczność otwarcia kolejnej tego typu placówki na terenie...
Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowanie optymistyczne.

Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowanie optymistyczne.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowanie optymistyczne.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowane. Prognoza zatrudnienia netto wyniosła 3%.

Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

Dodano przez: Alicja Giszczak
16 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz   19 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,   odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom...
Nowoczesne przedszkole dzięki wsparciu EFS

Nowoczesne przedszkole dzięki wsparciu EFS

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Nowoczesne przedszkole dzięki wsparciu EFS

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Przedszkola nr 37 w Koszalinie odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”, dofinansowanego w kwocie 1 357 891,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 8.1.
Działanie 8.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Działanie 8.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 5 grudnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Koł...
Działanie 7.7 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Działanie 7.7 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak
Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej...
Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20) - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20) - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20) - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły...