Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.2 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Działanie 7.2 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19. Pobierz plik
Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 z dnia 22.01.2019 r. Informujemy, iż w...
Działanie 8.4 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 8.4 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.4 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.   Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.   Dodatkowo WUP informuję,...
Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.5, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 23 maja 2019 r. Pobierz plik  
Działanie 6.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Działanie 6.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, przedstawiamy Listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. Pobierz plik Powyższą listę udostępniamy w formacie pdf oraz doc (wersja tekstowa WORD),...
Koszalin  - „Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką”

Koszalin - „Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Koszalin - „Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką”

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Czy Twoje CV podąża za ofertami pracy? Jeśli tego nie wiesz, a chcesz zostać konstruktorem swojego życiorysu zawodowego (CV) - już 3 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 zapraszamy na bezpłatne warsztaty  do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”zrealizowane

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak
17 czerwca 2019 r.w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. ...
Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - zrealizowane

Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski
17 czerwca 2019 r. w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”
Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W województwie zachodniopomorskim w dalszym ciągu utrzymuje się pozytywny trend na rynku pracy, który obrazuje zwiększającą się liczbą wolnych miejsc pracy oraz zmniejszającą się liczbą osób niezatrudnionych. Optymizm potwierdza regularnie przeprowadzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badanie pn.  Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców, które wskazują na utrzymywanie się nastrojów prozatrudnieniowych wśród badanych pracodawców....

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na Pomorzu Zachodnim w 2018 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na Pomorzu Zachodnim w 2018 r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na Pomorzu Zachodnim w 2018 r.

Dodano przez: Kamila Dunaj

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnych przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy i struktury zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według sekcji PKD w 2018 roku