Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Startuj i działaj 50+ - bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi podstawy komputera i internetu

Startuj i działaj 50+ - bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi podstawy komputera i internetu

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Startuj i działaj 50+ - bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi podstawy komputera i internetu

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie zaprasza osoby w wieku 50+, na dwudniowe bezpłatne zajęcia komputerowe. Zajęcia odbędą się dniach 19-20 września 2019 r. w godzinach 9:00-13:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41 Szczecin).

2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniach 19-20 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19.
XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019 z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019 z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019 z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W sobotę, 24 sierpnia 2019 r. na Rynku Staromiejskim w Koszalinie odbędzie się XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Oddziału Koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymali również doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W minioną sobotę, tj. 17 sierpnia 2019 r. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyli w V edycji Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie.

Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19...
Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - Szczecin

Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - Szczecin

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - Szczecin

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 10 września 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja  harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż dnia 14.08.2019 r. zakończono I fazę oceny i skierowano wnioski do dalszej oceny do Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie - Prawo pracy w pigułce. Zapraszamy na spotkanie informacyjne: “Umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć”

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie - Prawo pracy w pigułce. Zapraszamy na spotkanie informacyjne: "Umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć"

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie - Prawo pracy w pigułce. Zapraszamy na spotkanie informacyjne: "Umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć"

Dodano przez: Alina Ziółkowska
Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...