Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działania 7.1 - Korekta listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Działania 7.1 - Korekta listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działania 7.1 - Korekta listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z koniecznością wprowadzenia korekty dotyczącej numeracji wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Jednocześnie informujemy że liczba wniosków ani ich treść nie uległa zmianie.
Szkolenie pn.  „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - informacja po szkoleniu

Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - informacja po szkoleniu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - informacja po szkoleniu

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 17 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 201...
Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja po naborze z dnia 31 marca 2017 r.

Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja po naborze z dnia 31 marca 2017 r.

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - aktualizacja po naborze z dnia 31 marca 2017 r.

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 5 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w...
Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17. Lista projekt...
Działanie 8.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Działanie 8.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie...
Działanie 7.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu  nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Działanie 7.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Plik do pobrania
Działanie 8.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 po procedurze odwoławczej

Działanie 8.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 po procedurze odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 dla Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego...
Poddziałanie 1.2.2 - Lista zawartych umów

Poddziałanie 1.2.2 - Lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.2 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16 – stan na dzień 30 czerwca 2017 r.
Działanie 6.5 - Lista zawartych umów o dofinansowanie

Działanie 6.5 - Lista zawartych umów o dofinansowanie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.5 - Lista zawartych umów o dofinansowanie

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu  nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 – stan na dzień 30.06.2017 r. Pobierz plik