Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Rozpoczyna się kolejna rekrutacja do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Projekty Własne | Małe Skarby | Aktualności | Rozpoczyna się kolejna rekrutacja do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 z dnia 1.04.2020 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstą...
Kolejny raz EFS wpiera działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19

Kolejny raz EFS wpiera działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Kolejny raz EFS wpiera działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19

Dodano przez: Alicja Giszczak
Rozmawiając o Europejskim Funduszu Społecznym większości z nas od razu na myśl przychodzą działania na rzecz osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, pomoc osobom niesamodzielnymi i wymagającym opieki czy też wszelkie działania na rzecz edukacji i wzrostu poziomu kształcenia. EFS od lat wspiera również taką dziedzinę życia jaką jest zdrowie. Od początku okresu finansowania podpisano już 11 umów na dział...
Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla drugiego kwartału  oraz 0% dla trzeciego.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2020r.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2020r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2020r.

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Działanie 7.7 (N03) - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Działanie 7.7 (N03) - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (N03) - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu...
Działanie N02 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Działanie N02 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie N02 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu...
„Zawodowcy na start!”

„Zawodowcy na start!”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | „Zawodowcy na start!”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Kolejne 170 miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Kołobrzeg do 2022 roku.

Kolejne 170 miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Kołobrzeg do 2022 roku.

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Kolejne 170 miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Kołobrzeg do 2022 roku.

Dodano przez: Alicja Giszczak
Zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolach jest jednym z najważniejszych priorytetów Gminy Miasta Kołobrzeg. Miasto jest w trakciebudowynowej placówki, gdzie już niedługo swoją przygodę z „dorosłym” życiem rozpocznie 150 maluchów.  Nie tylko jednak nowobudowane Przedszkole Miejskie nr 4 przyjmie pod swoje skrzydła młodszych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, bo kolejnych 20 miejsc oferować będzie nowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8. A to wszystko powstaje przy...
Konkurs „Bliżej niż myślisz” – każdy głos się liczy!

Konkurs „Bliżej niż myślisz" – każdy głos się liczy!

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Konkurs „Bliżej niż myślisz" – każdy głos się liczy!

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Zachęcamy Wszystkich Internautów do obejrzenia materiałów nadesłanych w konkursie "Bliżej niż myślisz" i zagłosowania na najciekawszy film o tym, co zmieniło się wokół nas dzięki Funduszom Europejskim!