VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

Dnia 15 września 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ). Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: Terapia w piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia złożonej przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Społecznych „TWIKS" oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Wybierz Przyszłość - innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną" złożonej przez Fundację Nauka dla Środowiska.

W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) warunkowej akceptacji przedmiotowych strategii.