XXIV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 6 lutego 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (WUP) odbyło się XXIV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ). Spotkanie poświęcone było wydaniu ostatecznej opinii walidacyjnej produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców  województwa  zachodniopomorskiego”, realizowanego przez INVESTIN Sp. z o. o. Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci oraz osoby reprezentujące realizatora projektu innowacyjnego. Po wysłuchaniu  informacji na temat poprawności zmian wprowadzonych w odniesieniu do treści uzasadnienia uchwały RST WZ nr 12/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w treści opisu produktu finalnego, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu „Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców  województwa  zachodniopomorskiego”.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.