Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W sytuacji gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za pracę ponieważ  znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7 z późn. zm), można zwrócić się o wypłatę zaległego wynagrodzenia do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najczęściej do Funduszu występuje syndyk, likwidator lub osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy, ale jeśli oni tego nie zrobili  pracownik może złożyć wniosek indywidualny za pośrednctwem strony:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=FGSP

Informacje prawne:

https://wupszczecin.praca.gov.pl/fgsp

Ponadto szczegółowe informacje możesz uzyskać osobiście  lub telefonicznie w  Wydziale  ds. Obsługi FGŚP.

Adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wydział ds. Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

71-617 Szczecin, ul. Żubrów 3

Telefony kontaktowe:

wnioski indywidualne  -  91 432-43-15

wykazy zbiorcze - 91 432-43-17

windykacja - 91 432-43-14 lub 13

tel./fax 91 432-43-88

e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl