Materiały do pobrania

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

2023 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2023 rok

2022 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok

2. Załącznik do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok

3. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2022 rok

2021 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2021 rok

2020 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok

2. Załącznik do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok

3. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2020 rok

2019 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2019 rok

2018 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok

2017 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2017 rok

2016 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok

2015 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok

2014 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2014 rok

2013 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2013 rok

2012 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2012 rok

2011 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2011 rok

3. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009 - 2011

2010 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2010 rok

3. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009 - 2011

2009 rok

1. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009 - 2011 - projekt

2. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok dla Województwa Zachodniopomorskiego

3. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok

2008 rok

1. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008

2. Uchwała nr 384/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r.

3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok dla Województwa Zachodniopomorskiego

4. Wzór tabeli monitoringu RPDZ/2008

2005 - 2006 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005 - 2006

2. Załącznik nr 1 - Analiza SWOT rynku pracy woj. zachodniopomorskiego

3. Załącznik nr 2 - Zestaw wskaźników monitorowania RPD

4. Załącznik nr 3 - Podmioty realizujące i sprawozdające o zadaniach ujętych w RPD

5. Załącznik nr 4 - Tablica finansowa dla zadań realizowanych

6. Załącznik nr 5 - Harmonogram realizacji zadań RPD

7. Załącznik nr 6 - Matryca pokrycia analizy SWOT oraz wytyczne ujęte w RPD

8. Załącznik nr 7 - Wykaz projektów zgłoszonych do RPD

Akty prawne:

1. Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dokumenty strategiczne:

1. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2005

2. Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2000 - 2006

3. Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006

4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Konsultacje społeczne:

1. Karta zgłoszenia zadania do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia wraz z instrukcją

2. Ankieta konsultacji społecznych RPD