2008

Numer
konkursu
Termin
ogłoszenia
Priorytet,
Działanie, 
Poddziałanie
                 Alokacja  Status Ogłoszenie o konkursie Dokumentacja konkursowa  Kryteria wyboru projektów Załączniki do dokumentacji
1/6.1.1/08 31 stycznia 2008 r. Priorytet VI, 
Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1
9 048 549 zł KONKURS ZAMKNIĘTO  Pobierz plik   Pobierz plik

 Pobierz plik

 
1/7.2.1/08 31 stycznia 2008 r.

Priorytet VII, 
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

12 441 854 zł KONKURS ZAMKNIĘTO  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik
1/9.1.1/08 31 stycznia 2008 r. Priorytet IX, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
11 131 636 zł KONKURS ZAMKNIĘTO  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik
1/9.1.2/08 31 stycznia 2008 r. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 22 040 154 zł KONKURS ZAMKNIĘTO  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik  Pobierz plik
1/7.2.2/08 22 lutego 2008 r Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 2 406 293,29 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.
Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami
z 1.07.08 r.
1/8.1.3/08 22 lutego 2008 r Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.3 420 827,30 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.
Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/9.2/08 22 lutego 2008 r Priorytet IX, Działanie 9.2 12 975 616,63 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.
Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/8.1.1/08 3 marca 2008 r. Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 33 140 894 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik  Pobierz plik Pobierz plik Pobierz 
plik
1/8.2.1/08 3 marca 2008 r. Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 3 883 422,55 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.
Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/7.3/08 31 marca 2008 r. Priorytet VII, Działanie 7.3 3 471 136,10 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.
  Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/9.3/08 31 marca 2008 r. Priorytet IX, Działanie 9.3 7 211 452 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik

Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 14.10.08 r.

  Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/9.4/08 31 marca 2008 r. Priorytet IX, Działanie 9.4 3 135 326 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją 
dokumentacji 
z 12.05.08 r.
  Pobierz 
plik z zaktualizowanymi załącznikami 
z 12.05.08 r.
1/6.3/08 30 kwietnia 2008 r. Priorytet VI, Działanie 6.3 698 326 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz plik   Pobierz plik
1/9.5/08 30 kwietnia 2008 r. Priorytet IX, Działanie 9.5 4 040 911,40 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz 
plik z zaktualizowaną wersją dokumantacji   
z 14.10.08 r.
  Pobierz plik
1/8.1.2/08 19 maja 2008 r. Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 11 650 666,70 zł KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik Pobierz
plik z zaktualizowaną wersją
dokumentacji
z 14.10.08 r.
  Pobierz
plik z zaktualizowanymi załącznikami
z 12.05.08 r.
1/6.2/08 8 sierpnia 2008 r. Priorytet VI, Działanie 6.2  18 351 889 zł  KONKURS ZAMKNIĘTO Pobierz plik

Pobierz plik z zaktualizowaną wersją dokumantacji

z 15.09.08 r.

Pobierz plik Pobierz plik 

* Złożenie wniosku w podanym terminie gwarantuje przekazanie poprawnego pod względem formalnym wniosku na dane posiedzenie Komisji Oceny Projektów. W przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie, zostanie on przyjęty i przekazany do oceny formalnej, a następnie, w zależności od liczby złożonych wniosków, zostanie przekazany na najbliższe bądź kolejne posiedzenie Komisji.