2013

Numer konkusru Termin
ogłoszenia
Priorytet,
Działanie, 
Poddziałanie
Alokacja na rok 2013 (PLN) Status  Termin zamknięcia konkursu Ogłoszenie o konkursie  Dokumentacja konkursowa   Załączniki do dokumentacji Interpretacje Prezentacja ze spotkania informacyjnego  Harmonogram konkursu
1/9.2/13 14.03.2013 Priorytet IX Działanie 9.2 3300000,00  otwarty

zawieszenie
13.05.2013r.


zamknięty z dniem 12.02.2016

plik do pobrania

ogłoszenie o zawieszeniu


informacja o zamknięciu

plik do pobrania załączniki
lista sprawdzająca
  plik do pobrania

Harmonogram
Harmonogram

1/6.2/13 30.04.2013 Priorytet VI Działanie 6.2 24485400,00 otwarty

zawieszenie 21.06.2013r.

zamknięty
z dniem 31.12.2013

plik do pobrania

ogłoszenie o zawieszeniu

plik do pobrania załączniki
lista sprawdzająca
  plik do pobrania Harmonogram
Harmonogram
1/6.1.1/13 28.05.2013 Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 10202250,00 otwarty

zawieszenie 05.07.2013r.

zamknięty
z dniem 31.12.2013

plik do pobrania

ogłoszenie o zawieszeniu

plik do pobrania

plik do pobrania

lista sprawdzajaca

  plik do pobrania Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
1/7.2.1/13  01.07.2013 Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 10287659,00 zamknięty  30.07.2013r. plik do pobrania plik do pobrania

plik do pobrania

lista sprawdzajaca

  plik do pobrania Harmonogram
 1/7.4/13 01.07.2013 Priorytet VII    Działanie 7.4 8161800,00 zamknięty  30.07.2013 plik do pobrania plik do pobrania

plik do pobrania

lista sprawdzająca

  plik do pobrania Harmonogram
1/9.1.1/13 01.08.2013 Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1  15000000,00 otwarty

zawieszenie 15.10.2013

zamknięty
w dniu 6.12.2013

plik do pobrania

ogłoszenie o zawieszeniu

plik do pobrania

plik do pobrania

lista sprawdzająca

  plik do pobrania

Harmonogram

Harmonogram

 1/9.5/13 19.08.2013 Priorytet IX Działanie 9.5  550000,00  zamknięty  29.07.2013 plik do pobrania plik do pobrania

załączniki
zał nr 6 RPO WZ

lista sprawdzająca

  plik do pobrania Harmonogram
1/8.1.1/13 07.10.2013 Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 2 000000,00 otwarty

zawieszenie 18.11.2013

wznowienie konkursu 10.01.2014

zamknięty w dniu

12.02.2014

plik do pobrania

ogłoszenie o zawieszeniu

ogłoszenie o wznowieniu konkursu

informacja o zamknięciu

plik do pobrania

załączniki

lista sprawdzająca

informacja o wznowieniu konkursu

plik do pobrania

plik do pobrania

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram 13.02.14

2/7.2.1/13 11.10.2013 Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 4 283921,00 zamknięty 14.11.2013 plik do pobrania plik do pobrania

załączniki

lista sprawdzająca

  plik do pobrania Harmonogram
2/7.4/13 11.10.2013 Priorytet VII Działanie 7.4 2 306232,00 zamknięty 14.11.2013 plik do pobrania plik do pobrania

załączniki

lista sprawdzajaca

  plik do pobrania Harmonogram