2007

Dnia 06 listopada 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkursy pilotażowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące: Poddziałanie 6.1.1-Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Numer konkursu Priorytet
Działanie
Ogłoszenie o konkursie Dokumentacja konkursowa Kryteria Wyboru Projektów
nr 1/6.1.1/07 Priorytet VI -
Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1
Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
nr 1/8.1.1/07 Priorytet VIII -
Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1
Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
nr 1/9.5/07 Priorytet 9
Działanie 9.5
Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Załączniki do dokumentacji konkursowej
G E N E R A T O R    W N I O S K Ó W    A P L I K A C Y J N Y C H    P O K L

Wszelkie pytania dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prosimy przesyłać na adresemail. Odpowiedzi na Państwa pytania zamieszczane będą w Najczęściej Zadawanych Pytaniach (FAQ) na stronie Wojewózkiego Urządu Pracy w Szczecinie.

UWAGA!!!
Dnia 6 grudnia 2007 roku upłynął termin składania wniosków w ramach wyżej wymienionych konkursów. W dniu 07 listopada 2007 roku o godzinie 9.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się oficjalne otwarcie wniosków złożonych w ramach konkursów pilotażowych, ogłoszonych na trzy działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Łącznie zostało złożonych 354 wnioski: w Punkcie Informacyjnym EFS w Koszalinie 75 wniosków natomiast w Punkcie Informacyjnym EFS w Szczecinie 279 wniosków. Na poszczególne działania wpłynęły następujące wnioski.