Wskaźnik - Zastępowalność na rynku pracy

Wskaźnik ten jest związany z ogólnym ruchem zatrudnionych na rynku pracy. Ze względu na dostępność danych jest liczony dla podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

(liczba zwolnień z pracy / liczba przyjęć do pracy) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.