Wskaźnik podjęcia pracy przez bezrobotnych

Iloraz liczby bezrobotnych podejmujących pracę, rozpoczynających  szkolenie lub staż oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy do liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (w %).

(liczba wyrejestrowanych bezrobotnych / liczba bezrobotnych podejmujących pracę, rozpoczynających szkolenie lub staż oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.