Wskaźnik płynności bezrobocia

Iloraz liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do liczby  wyrejestrowanych bezrobotnych.

(liczba wyrejestrowanych bezrobotnych / liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.