Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy

Badanie reprezentacyjne zgodnie z rekomendacjami EUROSTAT-u realizowane metodą reprezentacyjną, wyniki publikowane są po uogólnieniu. Badanie popytu na pracę prowadzone jest raz na kwartał, we wskaźniku należy uwzględnić wartości przeciętne w danym roku. Wskaźnik wolnych miejsc pracy jest to udział wolnych miejsc pracy,  jakie oferuje gospodarka, tj. w łącznej liczbie zagospodarowanych i wolnych miejsc pracy.

((pracujący + wolne miejsca pracy) / wolne miejsca pracy)) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.