Młodzież na rynku pracy

Geneza monitoringu wskaźników dotyczących młodzieży na rynku pracy miała miejsce w czerwcu 2011 roku, w Szczecinie wówczas odbyło się czwarte spotkanie Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy, którego celem było wspólne wypracowanie (w formie konsultacji) ogólnopolskiego monitoringu sytuacji na rynku pracy, poprzez określenie najbardziej odpowiednich wskaźników, które mogą być stosowane do monitorowania bezrobocia i zatrudnienia wśród młodzieży.

Problematyka zaproponowana przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, wnikała z listu otwartego wystosowanego przez European Network of Regional Labour Market Monitoring, którego celem było zaproszenie wszystkich działających regionalnych obserwatoriów do współpracy, mającej na celu zapobieganie i zmniejszanie bezrobocia wśród młodzieży poprzez stałą obserwację zjawisk zachodzących na regionalnych rynkach pracy. Wspomniana  idea ponadnarodowego monitoringu rynku pracy w kontekście młodzieży jest rezultatem corocznych spotkań  Europejskiej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy.

Informacje odnośnie monitoringu wskaźników młodzieży na rynku pracy oraz szczegóły dotyczące organizowanych spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych:

Monitoring the youth situation within the labour market news.

lub na stronie internetowej Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy:

EUROPEAN NETWORK ON REGIONAL LABOUR MARKET MONITORING 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.