Stopa bezrobocia rejestrowanego

Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz średniej liczby ludności aktywnej zawodowo, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.