Europejski Barometr Rynku Pracy

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Europejski Barometr Rynku Pracy realizowany jest w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Badanie polega na ocenie perspektyw rozwoju bezrobocia (komponent A) i zatrudnienia (komponent B). Skala komponentów waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry). Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. 

Badanie to jest realizowane przez 16 publicznych służb zatrudnienia w UE i koordynowane przez niemieckie służby zatrudnienia - Instytut Badań w zakresie Zatrudnienia (IAB), będący agendą niemieckich PSZ. IAB generuje odpowiedzi i przedstawia wyniki dla danego państwa osobno oraz zbiorczo – dla wszystkich państw biorących udział w badaniu.

W przypadku Polski chęć przystąpienia do badania zadeklarowały wszystkie wojewódzkie urzędy pracy, które dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi. Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym.

Więcej informacji na temat wyników dla Polski oraz UE w ramach Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem https://epsz.zielonalinia.gov.pl/barometr-rynku-pracy  oraz https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/. 

Opis pliku:

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia (w tym dla Polski), jest dostępny pod adresem:

https://www.pesnetwork.eu/pl/2021/10/05/european-labour-market-barometer-11/

Opis pliku:

Więcej informacji na temat wyników Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem

https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/

Opis pliku:

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia (w tym dla Polski), jest dostępny pod adresem:

https://www.pesnetwork.eu/pl/2021/08/03/european-labour-market-barometer-9/

Opis pliku:

Więcej informacji na temat wyników Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem

https://www.pesnetwork.eu/2021/08/03/european-labour-market-barometer-9/

Opis pliku:

Więcej informacji na temat wyników Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem

https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/