Europejski Barometr Rynku Pracy

Europejski Barometr Rynku Pracy to miesięczny wiodący wskaźnik oparty na badaniu przeprowadzonym wśród lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 16 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest przeprowadzane wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo dostosowanych danych o bezrobociu na najbliższe trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry). Najpierw określa się wynik barometru dla każdej uczestniczącej służby zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w postaci średniej ważonej. W listopadzie br. Polska wzięła udział po raz pierwszy i rozpoczęła od stosunkowo niskiego wyniku barometru. 

Więcej informacji na temat Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/.