Stopa bezrobocia według BAEL osób w wieku 15-24 lata

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS (stan na koniec IV kwartału) (w %).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.