Publikacje książkowe

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Opis pliku:

Zbiorcze zestawienie działań zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2017 roku na rzecz regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

Szczecin 2017

Opis pliku:

Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku 

Opis pliku:

Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

Szczecin 2009

Opis pliku:

Oferty pracy poza publicznymi służbami zatrudnienia w latach 2008-2009

Szczecin 2009

Opis pliku:

Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje w województwie zachodniopomorskim

Wnioski i rekomendacje dla regionu

Szczecin 2009

Opis pliku:

Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy

[Materiały Konferencyjne]

Szczecin 2009

Opis pliku:

Zagraniczne migracje zarobkowe

Raport pobadawczy

Szczecin 2009

Opis pliku:

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w latach 2008-2009

[ Materiały Konferencyjne 18 grudnia 2009 r.]

Szczecin 2009

Opis pliku:

Preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół Pomorza Zachodniego

Szczecin 2009

Opis pliku:

Losy zawodowe absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i absolwentów szkół wyższych

Szczecin 2009