Aktualności

Zapraszamy do udziału w badaniu!
Dodano przez: Marta Baranowska
Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2019
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejne wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 

Wyniki 9 edycji cyklicznego badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Aktywność badanych osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w zakresie poszukiwania pracy w okresie czterech tygodni poprzedzających udział w badaniu
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca sierpnia br. realizuje badanie dot. kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W województwie zachodniopomorskim w dalszym ciągu utrzymuje się pozytywny trend na rynku pracy, który obrazuje zwiększającą się liczbą wolnych miejsc pracy oraz zmniejszającą się liczbą osób niezatrudnionych. Optymizm potwierdza regularnie przeprowadzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badanie pn.  Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców, które wskazują na utrzymywanie się nastrojów prozatrudnieniowych wśród badanych pracodawców....

Raport Rynek Pracy Województwo Zachodniopomorskie 4/2019
Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem "RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 4/2019".

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w IV kw. 2018 r.
Prognoza zatrudnienia netto w II kwartale 2019 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Zachodniopomorscy pracodawcy podtrzymują duży optymizm w zakresie planów zatrudnieniowych w II kwartale 2019 roku. Prognoza zatrudnienia dla Pomorza Zachodniego na Q2 (kwiecień –czerwiec) wyniosła 15,4%. Wskaźnik wzrósł o 3,9 p. proc. w porównaniu z Q1.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2019 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.