Aktualności

Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2021 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców są optymistyczne.  

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Luty 2021 - Nadzieja na zakończenie spowolnienia w Europie
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W porównaniu z poprzednim miesiącem Europejski Barometr Rynku Pracy wzrósł w lutym o 1.1 punktu.

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Styczeń 2021 r. - dane dla Polski na najbliższe trzy miesiące
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy dla Polski pozostał na tym samym poziomie co w grudniu ubiegłego roku i wyniósł 96,7 punktu. Jednak w odniesieniu do listopada 2020 roku wzrósł o 1,2 punktu.

Raport z badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor stoczniowy”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor stoczniowy” zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wyniki 10 edycji badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Barometr zawodów 2021
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prognozowanego zapotrzebowania na zawody w 2021 roku w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego (na podstawie badania „Barometr zawodów 2021”).

Stan równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w I kwartale 2021 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w I kwartale 2021 roku wskazują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach gospodarki narodowej (70% badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Listopad 2020 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W listopadzie Europejski Barometr Rynku Pracy wynosi 98.5 punktu. Wskaźnik wiodący opublikowany przez Europejską Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) wskazuje zatem na umiarkowanie negatywny rozwój europejskiego rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

Badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa  w kontekście rynku pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca grudnia br. realizuje badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przystąpił do realizacji „Europejskiego Barometru Rynku Pracy”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W ramach Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia (PES), Instytut Badań Zatrudnienia (IAB) zainicjował międzynarodowy projekt budowy wiodących wskaźników dla rynku pracy, korzystając z wiedzy publicznych służb zatrudnienia w wielu krajach europejskich.