Aktualności

Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowanie optymistyczne.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowane. Prognoza zatrudnienia netto wyniosła 3%.

Raport z badania “Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania przeprowadzonego przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w lipcu i sierpniu 2019 r., dotyczącego oczekiwań zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2019
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

prezentujemy drugie w tym roku wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 

W województwie zachodniopomorskim w dalszym ciągu utrzymuje się pozytywny trend na rynku pracy.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Jak pokazują najnowsze wyniki badania ,,Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w IV kw. 2019 r.” przeprowadzanego regularnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w ostatnim kwartale 2019 roku sytuacja na rynku pracy będzie sprzyjająca dla poszukujących pracy i lepszych warunków zatrudnienia.

Zapraszamy do udziału w badaniu!
Dodano przez: Marta Baranowska
Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2019
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejne wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 

Wyniki 9 edycji cyklicznego badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Aktywność badanych osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w zakresie poszukiwania pracy w okresie czterech tygodni poprzedzających udział w badaniu
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca sierpnia br. realizuje badanie dot. kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W województwie zachodniopomorskim w dalszym ciągu utrzymuje się pozytywny trend na rynku pracy, który obrazuje zwiększającą się liczbą wolnych miejsc pracy oraz zmniejszającą się liczbą osób niezatrudnionych. Optymizm potwierdza regularnie przeprowadzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badanie pn.  Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców, które wskazują na utrzymywanie się nastrojów prozatrudnieniowych wśród badanych pracodawców....