Aktualności

Barometr Rynku Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia – sierpień 2023 r.
Dodano przez: Marta Baranowska

Wartość wiodącego wskaźnika Barometru Europejskiego Rynku Pracy dla Polski kolejny raz spadła i w sierpniu br. wyniosła 101,1 punktu, przez co niebezpiecznie zacząła się zbliżać do neutralnej granicy 100 punktów. 

Barometr Europejskiego Rynku Pracy - sierpień 2023 r.
Dodano przez: Marta Baranowska

Perspektywy nadal się pogarszają

Najnowsze wydanie Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2023
Dodano przez: Marta Baranowska

Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejne wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Europejski Barometr Rynku Pracy Lipiec 2023 – Europejski Barometr Rynku Pracy nadal spada
Barometr Europejskiego Rynku Pracy Lipiec 2023 - dane dla Polski
Obywatele Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy z perspektywy pracodawców
Europejski Barometr Rynku Pracy, czerwiec 2023 r. – oczekiwany wzrost zatrudnienia i bezrobocia
Barometr Europejskiego Rynku Pracy Czerwiec 2023 - dane dla Polski
NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM W III KWARTALE 2023 R.
Dodano przez: Marta Baranowska

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami cyklicznego badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kw. 2023 r.

Obywatele Ukrainy zatrudnieni na zachodniopomorskim rynku pracy w 2022 roku