Aktualności

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla drugiego kwartału  oraz 0% dla trzeciego.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2020
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejne wydanie ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierającego informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2020 roku wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Minęły trzy miesiące od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (20 marca 2020 r.). Zgodnie z przewidywaniami związane z nim obostrzenia w zakresie aktywności gospodarczej wywarły wpływ na gospodarkę, a w konsekwencji na rynek pracy.

Raport z badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor ICT”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor ICT” zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Zmiana nastrojów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w II kwartale br. (aktualizacja prognozy z I poł. marca 2020 r. )
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i jej przewidywany wpływ na kondycję podmiotów gospodarki narodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zdecydował się na przeprowadzenie dodatkowych badań z cyklu „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2020 roku”.

WPŁYW SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

na początku kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził badanie dot. Wpływu Sytuacji Epidemiologicznej Na Aktywność Gospodarczą Zachodniopomorskich Przedsiębiorców. 

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +9%
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2020 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców są optymistyczne.

Barometr zawodów 2020 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawieniem dotyczącym prognozowanego zapotrzebowania na zawody na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego. Stanowi ono podsumowanie piątej już edycji badania ,,Barometr zawodów”, określającej zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych powiatach naszego regionu na 2020 rok.

Stopa Bezrobocia (BAEL) III Q 2019 R.
Dodano przez: Andrzej Świeboda
Wskaźnik Zatrudnienia (BAEL) III Q 2019 R.
Dodano przez: Andrzej Świeboda