2011

Dodano przez: admin

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012r. zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeszły do kompetencji marszałków województw. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania te wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Zachodniopomorskie Magnolie EFS
Dodano przez: admin

12 grudnia 2011 r. 

„Województwo zachodniopomorskie od kilku lat nieprzerwanie znajduje się w czołówce regionów najlepiej i najefektywniej wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
Dodano przez: admin

OTK - Ogólnopolski Tydzień Kariery, jest corocznym działaniem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mającym na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Konferencja „Całożyciowe doradztwo kariery - wyzwania i problemy”
Dodano przez: admin

„Całożyciowe doradztwo kariery - wyzwania i problemy" były przedmiotem konferencji, która odbyła się 7 października br. w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Konferencję z udziałem gościa honorowego - prof. dr Joachima Ertelta, współtwórcy systemu niemieckiego poradnictwa zawodowego, zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK).

Wiedza najlepszym kapitałem dla regionu
Dodano przez: admin

Konferencję „Wiedza najlepszym kapitałem regionu" Wydział Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zorganizował 29 września br. jako uroczystą inaugurację projektu stypendialnego dla doktorantów ,,Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja".

Otwarcie III edycji programu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny”
Dodano przez: admin

Mam nadzieję, że nasze pociechy są po wakacjach bardzo dobrze wypoczęte i zmotywowane do pracy - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, rozpoczynając dzisiejszą konferencję prasową, będącą uroczystym otwarciem III edycji programu dla najzdolniejszych uczniów naszego regionu.

Konferencja prasowa w Neubrandenburgu
Dodano przez: admin

W dniu 29 czerwca 2011 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda wziął udział w polsko - niemieckiej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Agenturę Pracy Neubrandenburg. Ze strony niemieckiej w spotkaniu udział wzięli: Heiko Miraß, Dyrektor AA Neubrandenburg oraz dr Jürgen Radloff, Dyrektor Agentury Pracy w Stralsundzie.

Dodano przez: admin

Konkurs, organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP
Dodano przez: admin

W związku z pełnym otwarciem niemieckiego rynku pracy, które nastąpiło 1 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i niemiecka przygraniczna administracja pracy - Agentur für Arbeit w Neubrandenburgu, Stralsundzie i Pasewalku podjęły inicjatywę prowadzenia dla mieszkańców naszego regionu raz w tygodniu punktu informacyjnego w zakresie poszukiwania pracy, podejmowania nauki oraz warunków życia na terenie Niemiec.

Konkurs fotograficzny „Człowiek - najlepsza inwestycja”
Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 28 grudnia 2010 r. ogłosił konkurs fotograficzny „Człowiek - najlepsza inwestycja" skierowany do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.