Wiedza najlepszym kapitałem dla regionu

Dodano przez: admin

Konferencję „Wiedza najlepszym kapitałem regionu" Wydział Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zorganizował 29 września br. jako uroczystą inaugurację projektu stypendialnego dla doktorantów ,,Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja".

Uroczystość, którą oficjalnie rozpoczęła Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Szczecinie, Renata Błasiak - Grudzień, zgromadziła przede wszystkim doktorantów - stypendystów I edycji projektu oraz przedstawicieli świata nauki, ale także nowych beneficjentów, którzy ubiegać się będą o stypendium w bieżącej edycji.

Stypendia w ramach II edycji przyznawane są w czterech rozdaniach konkursowych, każdorazowo kierując pomoc do 25 osób. W II kwartale 2011 r. przeprowadzony został pierwszy konkurs, na który wpłynęły 162 wnioski. Witając zgromadzonych gości, Renata Błasiak - Grudzień szczególnie ciepłe słowa skierowała pod adresem stypendystów, ale także i członków Komisji oceniającej zgłoszenia, podkreślając, że wybór najlepszych 25 spośród tak dużej liczby prac, nie jest zadaniem łatwym.

W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Dorota Rybarska-Jarosz, która w swoim wystąpieniu przypomniała, że nie da się oddzielić inwestycji w ludzi od inwestycji w region. W kapitale wiedzy dwa plus dwa może równać się pięć. O to chodzi, by zarządzanie kapitałem społecznym przynosiło właśnie wartość dodaną - powiedziała. Przypomniała, że kapitał wiedzy jest obszarem młodym, zmieniającym się i wartym poznawania. Musimy tworzyć młodym ludziom możliwość do badań i eksploracji. Startującym życzę jak najwięcej twórczych odkryć, a organizatorom - by druga edycja była równie ciekawa jak pierwsza - podkreśliła na koniec swojego wystąpienia.

Założenia II edycji projektu, zasady ubiegania się o stypendia doktoranckie, kryteria wyboru i wymagane dokumenty aplikacyjne omówiła w dalszej części spotkania Agata Lepczycka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W bieżącej edycji doktoranci otrzymają stypendium ogólne w wysokości 25 tys. zł, wezmą udział w szkoleniach grupowych w zakresie innowacyjności, ochrony własności intelektualnej, transferu technologii i pozyskiwania funduszy na badania stosowane oraz retoryki i wystąpień publicznych. Dla stypendystów przewidziane są również spotkania w ramach Kawiarenek Przedsiębiorczości, podczas których doktoranci, prezentując swoje wyniki badań, będą mieli możliwość nawiązania dialogu z przedstawicielami sektora gospodarczego. Lepczycka przypomniała, że do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w uczelniach woj. zachodniopomorskiego oraz osoby, których przewód doktorski został wszczęty w uczelniach na terenie województwa zachodniopomorskiego. W okresie 2011 - 2013 wsparcie stypendialne otrzyma 100 doktorantów uczelni naszego regionu, którzy przygotowują rozprawy oraz kształcą się w dziedzinach nauk i dyscyplinach naukowych o zakresie i tematyce zgodnej z obszarami strategicznego rozwoju, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

O założeniach nowej RSI oraz o innowacyjności w naszym regionie, o tym jak wyglądamy na tle Polski i Europy - powiedział Jacek Baraniecki z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, który podkreślił, że mówimy o innowacji w regionie, bowiem każde województwo ma różną sytuację, swój charakterystyczny profil. Zachodniopomorskie wyróżnia duża liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W tym obszarze osiągamy najwyższy wskaźnik w kraju, na bardzo dobrym poziomie mamy również zasoby ludzkie dla innowacji. Niestety, dobrze przygotowane zasoby ludzkie nie przekładają się na jakość przedsiębiorstw, a pod względem nakładów na rozwój w przedsiębiorstwach zajmujemy 15 -16 miejsce w Polsce - powiedział Baraniecki. Innowacje robimy po to, by miały efekt rynkowy, a udział tych wyrobów wg GUS jest w naszym regionie na 14 miejscu - dodał. Jacek Baraniecki przedstawił zgromadzonym również wyniki V raportu kohezyjnego Unii Europejskiej, który klasyfikuje regiony ze względu na generowanie rozwiązań kohezyjnych. Okazuje się, że w Polsce żadnych regionów - generatorów nie ma, jednak jest kilka, które potrafią korzystać z tych rozwiązań i je absorbować. Zachodniopomorskie ma największy problem z transmisją rozwiązań innowacji ze sfery B + R (badania i rozwój) do przedsiębiorstw. Z pewnością w tej kwestii powinna pomagać infrastruktura wsparcia innowacji, na którą przeznaczone są obecnie bardzo wysokie nakłady - powiedział na zakończenie Baraniecki.

Praktycznym przykładem wsparcia projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy były wystąpienia stypendystów I edycji projektu: Marii Chojnackiej i Waldemara Stefaniaka z ZUT oraz Joanny Sobczak i Sylwii Bąkowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przedstawili swoje prace badawcze, wskazując w jakim zakresie udział w projekcie pomógł zrealizować ich plany naukowe i marzenia. Przypomnijmy, że każdy uczestnik I edycji otrzymał stypendium w wysokości 20 tys. zł, które przyznawane było na okres maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo wszyscy mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach grupowych i indywidualnych, m.in. dot. komercjalizacji i upowszechniania wiedzy, zarządzania własnością intelektualną, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

O tym jak promować naukę, o czym należy pamiętać i z jakich narzędzi można, czy też należy korzystać powiedziała w ostatnim konferencyjnym wystąpieniu Magdalena Giefert z Regionalnego Centrum Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii ze Szczecina. Przede wszystkim wskazała na imprezy naukowe o większym wymiarze, konferencje międzynarodowe, zagraniczne periodyki z dobrym IT, projekty międzynarodowe, komercjalizację wiedzy, obecność w przestrzeni internetowej oraz mediach. Giefert podkreśliła, że w reklamowaniu, popularyzowaniu rozwiązań naukowych bardzo ważny jest odpowiedni i zrozumiały dla danej grupy odbiorców przekaz. Ponieważ promocja nauki, to przede wszystkim, czy też wprost - budowanie sieci kontaktów, ważnym była podpowiedź, jakie serwisy są skierowane bezpośrednio do naukowców (np. EURAXESS) oraz gdzie i w jaki sposób najlepiej jest pozyskiwać fundusze na badania i rozwój.

Podsumowując wczorajszą konferencję Renata Błasiak - Grudzień powiedziała, że praca z kadrą uczelni naszego regionu i pracownikami naukowymi, to dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przyjemność i zaszczyt. Mamy poczucie, że robimy coś pożytecznego i to uskrzydla nasze działania. Wicedyrektor podkreśliła, że wiele środowisk wspiera innowacyjność i być może warto zastanowić się nad wydaniem wspólnego regionalnego informatora. Staramy się docierać do uczelni, ale i tak zawsze jest grono osób, które nie wiedzą, że taka pomoc jest - dodała. Konferencję zakończyła życzeniem, by minusy, wymienione w prezentacji Jacka Baranieckiego, stały się w niedalekiej przyszłości plusami.


Oprac. Agnieszka Garncarz
Wydział Promocji WUP